Novice spletnega mesta

Prejeli smo nagrado glavnega mesta Ljubljana

Prejeli smo nagrado glavnega mesta Ljubljana

by Admin Štupar -
Number of replies: 0


Ali veste,

da so naši slušatelji že v 80. letih imeli možnost učenja ruščine, portugalščine in celo arabščine, čeprav si najverjetneje nihče ni predstavljal, da bo te jezike slišal in uporabil kar na domačih tleh? In da smo leta 1989 izvedli celo tečaj tai chija, ki ga širša slovenska javnost spoznava šele zadnjih nekaj let? 

Javni zavod Cene Štupar, ki ga mnogi povezujejo z osnovnošolskim izobraževanjem in učenjem tujih jezikov, letos praznuje že 60 let. Poleg omenjenih aktivnosti je v teh letih izvedel številne tečaje fotografiranja, retorike, osebnostnih treningov itd., že od samega začetka pa skrbi za večgeneracijsko povezovanje na številnih področjih.

Tako lahko na hodnikih na Kališnikovem trgu ter od lanskega leta tudi v novih prostorih na Šmartinski cesti srečate vse generacije znanja željnih ljudi, med katerimi v zadnjih letih prevladujejo predvsem starejši od 45 let. Nekateri se radi le družijo, skrbijo za kondicijo svojih možganskih celic, drugi pa so primorani znova guliti šolske klopi.

Ob vse večjih spremembah v svetu, pri čemer mislimo predvsem na tehnološki napredek in demografske spremembe, se namreč s svetlobno hitrostjo spreminja tudi trg dela in posledično potrebe po usposobljenem kadru. Nizek naravni prirast, izseljevanje mladih in kvalificiranih delavcev ter staranje prebivalstva zahtevajo številne prilagoditve, med drugim prekvalifikacije in usposabljanje oz. izobraževanje že obstoječih delavcev, med katerimi je precej tistih, starih nad 45 let. Slednjim je namenjen projekt »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc«, ki ga prav tako izvajamo na našem zavodu in udeležencem nudimo tudi svetovanje.

Da delamo korake v pravo smer, nam vsakodnevno pritrjujejo številni zadovoljni udeleženci, veseli pa smo, da je naš trud opazila tudi Mestna občina Ljubljana, ki nam je poklonila priznanje Mestne občine za pomembne dosežke na različnih področjih in prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti Ljubljane ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.

Hvala MOL in vsem, ki ste del naše zgodbe! 

Več o prejemnikih nagrade lahko preberete TUKAJ.